11-11-50

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2551 รศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานลอยกระทงมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจำปี 2551 รักษ์โลก รักไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ในการจัดงาน จากนั้นทีมผู้บริหารได้เดินทางไปลอยกระทงที่บริเวณคลองหนองเหล็ก จากนั้นได้มีการแสดงและประกวดนางนพมาศ ณ เวทีกลางแจ้ง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร(ภาพเดินขบวนโดยวันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive