10-11-51

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กองกิจการนิสิต เป็นเจ้าภาพร่วมกับทางชมรมพุทธศาสตร์ สโมสรนิสิต และวิทยาลัยนานาชาติ ม.นเรศวร จัดเทศน์มหาชาติพระเวชสันดรชาดก ทรงเครื่อง มหากุศล ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตหลังใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive