26-12-51

ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานในพิธีทำบุญขึ้นปีใหม่กองกิจการนิสิต โดยมีผู้บริหารจากคณะต่างๆ รวมงาน หลีงจากจบพิธีสงฆ์ ร่วมรับประทานอาหารและมีการแสดงของชมรมสืบสานล้านนา ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive