5-01-52

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดงานปีใหม่ โดยมีการแช่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง กองกิจการนิสิต มน.พิษณุโลก กับทางกองกิจการนิสิต มน.พะเยา จากนั้นในตอนเย็นได้มีงานเลี้ยงฉลองปีใหม่ ณ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive