05-01-52

ทีมนักกีฬา มน. รับมอบโอวาทก่อนไปแข่งขัน “หัวหมากเกมส์” เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2552 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต มอบโอวาทให้แก่ทีมนักกีฬามหาวิทยาลัยนเรศวร ในการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 – 18 มกราคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพ โดยมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฯ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน จำนวน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ เซปัคตะกร้อ เปตอง เทนนิส แบดมินตัน ดาบสากล (เซเบอร์) เทควันโด คาราเต้ – โด มวยสากล เรือพาย ครอสเวิร์ด เทเบิลเทนนิส ว่ายน้ำ หมากกระดาน ซอฟท์บอล กรีฑา และกอล์ฟ







Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive