10-01-52

โครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2552 ผศ.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ครั้งที่ 3 “งามศิลป์ล้านนา ม่วนใจ๋ม่วนต๋า เล่าขานตำนานพระลอ” จัดโดยชมรมสืบสานล้านนา มหาวิทยาลัยนเรศวร ภายในงานมีการแสดง ฟ้อนดาบ 10 เล่ม , นกกิงกะหร่าและเต้นโต , ฟ้อนวี , ฟ้อนผาง , กลองสะบัดชัย และละครเวทีเรื่อง พระลอ พร้อมด้วยบริการอาหารแบบขันโตกของชาวล้านนา ณ ศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive