30-01-52

งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส์”เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธานงานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ ณ อาคารขวัญเมือง หอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จากการเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36 “หัวหมากเกมส์” โดยนิสิตที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาถัดไป 1 ปีการศึกษา และได้รับทุนการศึกษา จาการที่ได้เหรียญทองแดง คนละ 3,000 บาท ส่วนผู้ฝึกสอนและผู้จัดการทีม ได้รับเงินคนละ 2,000 บาท นอกจากนี้ นายสวน เจริญสุขรุ่งเรือง กำนันตำบลวัดพริก ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่นิสิต ชมรมเรือพาย จำนวน 1,000 บาท ซึ่งกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญทองแดง จำนวน 5 เหรียญ จากทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา ได้แก่ ครอสเวิร์ด ประเภททีมชาย ได้เหรียญทองแดง 1 เหรียญ , เทควันโด รุ่นมิดเดิลเวทน้ำหนักมากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 72 กก. ได้เหรียญทองแดง 1 เหรียญ , เปตอง ทีม 3 คน ได้เหรียญทองแดง 1 เหรียญ และเรือพาย ประเภทเรือ 5 ฝีพาย 500 เมตร ทั่วไป และ เรือ 5 ฝีพาย 200 เมตรทั่วไป ได้รับเหรียญทองแดง 2 เหรียญ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร อยู่ในอันดับที่ 54 จากสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ จำนวน 117 สถาบันทั่วประเทศ

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive