04-02-52

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต ประธานในพิธี พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมในงาน โครงการปิดโลกกรรม ตอน "Seize the day" และจากนั้นได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่เป็นผลงานตลอด ภาคการศึกษาที่ชมรมต่างๆ ที่ได้จัดทำกิจกรรม ณ โรงละครศิลป์ศาลา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive