07-02-52

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2552 องค์การนิสิต จัดโครงการประกวดร้องเพลง Green Music contest (NUVOICE #13) โดยมี รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต เป็นประธาน เปิดการแข่งขัน ซึ่งมีนิสิต มหาวิทยาลยนเรศวรให้ความสนใจร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร( ภาพวันชนะ จูบรรจง)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive