13-14-02-52

มน. ได้คะแนนรวมอันดับ 1 จากปรางค์ทองเกมส์ วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดส่งนักกีฬาและกองเชียร์ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 “ปรางค์ทองเกมส์” ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพิษณุโลก และวิทยาลัยพิษณุโลก โดย รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนากิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิด มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 9 ชนิดกีฬา จำนวน 6 สถาบัน ได้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาลัยพิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพุทธชินราช วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรพิษณุโลก และมหาวิทยาลัยนเรศวร มีสรุปผลการแข่งขันดังนี้ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับคะแนนรวมอันดับที่ 1 (119 คะแนน) โดยได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ กีฬาวอลเลย์บอลชาย , วอลเล่ย์บอลหญิง , เซปัก ตะกร้อทีมชุดชาย , เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย , เทเบิลเทนนิส , แบดมินตัน , บาสเกตบอลชาย , บาสเกตบอลหญิง และถ้วยคะแนนรวมกีฬา ทั้งนี้ ชนิดกีฬาที่ มน. ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขัน ปรางค์ทองเกมส์ มีดังนี้ ประเภทกีฬาที่ได้รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15 เหรียญทอง ได้แก่ กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง , วอลเล่ย์บอลชาย , เซปักตะกร้อทีมชุดชาย , เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย , บาสเกตบอลชาย , บาสเกตบอลหญิง , แบดมินตันหญิงเดี่ยว , แบดมินตันชายคู่ , แบดมินตันหญิงคู่ , แบดมินตันชายเดี่ยว , แบดมินตันคู่ผสม , เทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว , เทเบิลเทนนิสหญิงคู่ , เทเบิลเทนนิสคู่ผสม และเปตองประเภทชายเดี่ยว ประเภทกีฬาที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 4 เหรียญเงิน ได้แก่ กีฬาเปตองประเภทชาย 3 คน , เทเบิลเทนนิสชายคู่ , ฟุตบอลชาย และเซปักตะกร้อทีมหญิงเดี่ยว ประเภทกีฬาที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 6 เหรียญทองแดง ได้แก่ กีฬาเปตองประเภทชายคู่ , เปตองประเภททีมหญิง 3 คน , เปตองประเภทคู่ผสม , เปตองประเภทคู่หญิง , ฟุตซอลหญิง และเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive