กีฬาสานสัมพันธ์ NU Drom

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2552 พันเอก(พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร (ฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่า และมวลชนสัมพันธ์) ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬา ในโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ NU Drom ครั้งที่ 1 โดยมีหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี 6 หน่วยงาน คือ กองบริการการศึกษา กองกิจการนิสิต กองอาคารสถานที่ กองคลัง NU Drom และหน่วยกฏหมาย จากนั้นได้มีพิธีปิดการแข่งขันและมอบถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะ ได้รับเกียรติจาก ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี โดยผลการแข่งขัน ถ้วยกีฬารางวัลรวม ผู้ชนะได้แก่ กองกิจการนิสิต และถ้วยกองเชียร์ได้แก่กองกิจการนิสิต ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์และอาคารสนามกีฬาในร่ม มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive