โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาปัญหาอุบัติเหตุทางถนน

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้ร่วมกับทางหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรณรงค์ ในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2552 จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ นอกจากนี้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอุบัติเหตุได้จัดขบวนรถตำรวจ รถกู้ภัย รถพยาบาล ขับรถเป็นขบวนให้พระสงฆ์รดน้ำพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นศิริมงคล ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive