กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2552

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2552 กองกิจการนิสิต จัดกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ ปี 2552 ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานสรงน้ำพระพุทธรูป ร่วมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต , นายณรงค์ศักดิ์ บูรพาพาณิช ผู้จัดการโครงการหอพักนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตลอดจนบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมสรงน้ำพระ และมีการรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บริหารด้วย

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive