กองกิจการนิสิต ต้อนรับส่วนพัฒนานักศึกษา ม.แม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2552 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากรกองกิจการนิสิต ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งนำโดย คุณวีระชัย เจริญจิตติชัย หัวหน้าส่วนพัฒนานักศึกษา ร่วมด้วยบุคลากร จำนวน 19 คน มาศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานต่อไป ณ กองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ภาพถ่ายโดย นางสาวภาวิณีย์ ดวงอุปะ)

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive