โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2552 (Beginning camp 52 ตอน Go to goal: ก้าวไปสู่จุดหมาย) จัดโดยองค์การนิสิต ร่วมกับสโมสรนิสิตทุกคณะ ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีกิจกรรม “Singing go to goal” เพลงก้าวสู่ฝันเพื่อวันของเรา เพลง “Go to goal” และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานสมเด็จฯ วันที่ 28 พฤษภาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรของนิสิตใหม่ ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ทวีสุข กรรณล้วน รองอธิการบดีบริหารกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี คณาจารย์ และบุคลากร จัดโดยชมรมพุทธศาสน์ โดยมีพระสงฆ์มาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากนั้น นิสิตใหม่ได้รับฟังการบรรยายเรื่อง “การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยสู่ความสำเร็จในชีวิต” โดยคุณพุทธชาด พงษ์สุชาติ (ตุ๊ยตุ่ย) พิธีกรและนักแสดงชื่อดัง

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive