12-07-52_1

เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2552 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ให้เกียรติชมการแสดง Spirit Cheer ของแต่ละคณะที่ได้แสดงกันอย่างเต็มที่ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive