โครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต

เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ในโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต ประจำปี 2552 (กิจกรรมในช่วงที่ 1) โดยมีวิทยากร อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรังสิต ณ อาคารขวัญเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive