วันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. พร้อมด้วย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และผู้นำเหล่าทัพ ร่วมพิธีสถาปนามหาวิทยลัยนเรศวร ครบรอบ 19 ปี โดยมีพิธีทางสงฆ์ และพิธีพราหมณ์ จากนั้นมีการมอบรางวัลแด่ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  2  3  4  5  6 ]
1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive