29-07-52_2

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2552 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. เป็นประธานเปิดงานราตรีวันสถาปนาและคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าเทา-แสด ประจำปี 2552 โดยมีทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ร่วมรับประทานอาหาร ซึ่งได้มีการแสดงจากวงดนตรีลูกทุ่งนเรศวร, ชมรมสืบสานล้านนา, เชียร์ลีดเดอร์มหาวิทยาลัย และ การแสดงลีลาศ รำวงจากวงดนตรีจังหวัดทหารบก ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวรCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive