เยี่ยมค่าย “บำเพ็ญสัมพันธ์ ครั้งที่ 1”

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2552 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ประสานงานจัดการเดินทางไปเยี่ยมค่ายและร่วมพิธีปิดโครงการ “บำเพ็ญสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” โดยมี ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม , ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนา , นายพงษ์พิทักษ์ สุคำ อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพัฒนาชนบท , นายธนสรณ์ รักดนตรี อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนางสาวรจนา เดือนแจ่ม ที่ปรึกษาชมรมเพื่อนชาวดอย ร่วมเดินทางไป ณ โรงเรียนบ้านทับเบิกร่วมใจ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งกิจกรรมค่ายนี้เป็นความร่วมมือร่วมใจของนิสิตทั้ง 4 ชมรม มีจำนวน 101 คน ในระหว่างวันที่ 4 – 6 กรกฎาคม 2552 นิสิตได้ร่วมกันทาสีให้อาคารอเนกประสงค์ ปลูกต้นไม้ สอนหนังสือเด็กนักเรียน มอบอุปกรณ์การเรียน ของเล่น และขนมแก่น้องๆ

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive