พิธีไหว้ครู

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 9 กรกฎาคม 2552 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ ร่วมพิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยนเรศวร “นบอาจาริยคุณ มิ่งการุณผองศิษยา" ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร โดยท่านอธิการบดีเจิมหนังสือและกล่าวให้โอวาทนิสิตใหม่ทุกคน

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive