9-07-52_1

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีบายศรี โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก และ ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณบดีทุกคณะ และคณาจารย์ ให้เกียรติร่วมในพิธี "บายศรีสู่ขัวญเจ้า มงคลเกล้านิสิตแก้ว" ประจำปีการศึกษา 2552 โดยมีคุณชินกร ไกรลาศ รับหน้าที่หมอขวัญ เรียกขวัญนิสิตใหม่มหาวิทยาลัยนเรศวร และมีการผูกข้อมือรับขวัญ เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม 2552 ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive