เปิดโลกกิจกรรม

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มน. ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดโครงการเปิดโลกกิจกรรม โดยมี รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มน. ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรกองกิจการนิสิต เข้าร่วมพิธี จากนั้นได้เดินเยี่ยมชม บูธของทางชมรมต่างๆ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2552 ณ ลานกิจกรรม และอาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1  2  3  4  5  6  7  8 ]
1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive