08-03-52

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2552 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากิจกรรมนิสิต ประจำปี 2553 ด้านนันทนาการ และด้านส่งเสริมกีฬา ในวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ผู้แทนชมรม 12 ชมรม เข้าร่วม ได้แก่ กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล , กีฬาเปตอง, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาซอฟท์บอล, กีฬาเทควันโด, กีฬาคาราเต้-โด, กีฬาเรือพาย, เชียร์ลีดดิ้ง, 2 ล้อเพื่อสุขภาพ, ยุทธกีฬาบีบีกัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2552 พันเอก(พิเศษ)ดร.สีหเดช เกตุทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมด้วย รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต มน. และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต เป็นประธาน เปิดโครงการค่ายเยาวชนคนรักกีฬา ในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2552 ณ โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมนักเรียน จำนวน 200 คน วิทยากรชนิดกีฬาต่างๆ 6 กีฬา 1 ชมรม ได้แก่ กีฬาฟุตบอล, กีฬาวอลเลย์บอล, กีฬาเปตอง, กีฬาเทเบิลเทนนิส, กีฬาแบดมินตัน, กีฬาตะกร้อ และ ดนตรี จากนั้นได้มีการมอบอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนที่เข้ารับการอบรม โดยมีผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้มอบและปิดโครงการ

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive