10-08-52

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในการเปิดโครงการปิดเชียร์เปิดใจ ตอน รักน้องต้องตามกฏ ประจำปีการศึกษา 2552 โดยได้มีทีมผู้บริหาร ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี และนางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต พร้อมคณาจารย์ ที่ดูแลด้านกิจกรรมนิสิต ซึ่งในงานได้มีการมอบรางวัลให้กับห้องเชียร์ในประเภทดีเด่น และสร้างสรรค์ ณ โรงละครอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive