3-09-52

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2552 นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายวัฒนา คงเจริญ นายกองค์การนิสิต และนางสาว ณัฐธิดา จรัสกำจรกุล ประธานสภานิสิต มน พร้อมคณะ. ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ซึ่งได้ศึกษาดูงานด้านกิจการนิสิต ณ ห้อง Main conferance สถานบริการเทคโนโลยีและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4 ]
[ 1  2  3  4 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive