25-09-52

กองกิจการนิสิต ต้อนรับ ม.เกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 38 คน นำโดยนายประหยัด สุตเศวต ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และ ดร.จิรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต โดยบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมกองกิจการนิสิต อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive