เยี่ยมค่าย “สายธารศรัทธาพัฒนาโรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ”

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2552 งานกิจกรรมนิสิต กองกิจการนิสิต ประสานงานจัดการเดินทางไปเยี่ยมค่ายของนิสิตชมรมอาสาพัฒนา โดยมี ดร.วรสิทธิ์ โทจำปา กรรมการที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายด้านบำเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม , ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ ที่ปรึกษาชมรมอาสาพัฒนา และบุคลากรกองกิจการนิสิต ร่วมเดินทางไปเยี่ยมค่ายนิสิตช่วงปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนบ้านห้วยอีจีน สาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งมีนิสิตเข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน ในระหว่างวันที่ 6-15 ตุลาคม ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ เช่น สร้างสนามตะกร้อ สร้างเวที ปรับปรุงต่อเติมโรงครัว ห้องน้ำ ปรับสภาพภูมิทัศน์ภายในโรงเรียน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น และรั้วโรงเรียน

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive