มน.ร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2552 นางประภาพิมล คำสายพรม และว่าที่ร.ต.ณรงค์ ดีบัว บุคลากรกองกิจการนิสิต เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยนเรศวร นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปี 4 และ 5 สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2552 ณ วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก โดยมีรองผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพิษณุโลก เป็นประธาน ซึ่งในปีการศึกษา 2552 มีจำนวนนักศึกษาวิชาทหารสังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรทั้งสิ้น 240 นาย ห้วงการฝึกตั้งแต่วันที่ 5-14 ตุลาคม 2552 และการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2552

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive