โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

โครงการดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "ดุริยารมย์ อุดมศึกษา" ระหว่างวันที่ 29-31 ตุลาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงาน ดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่ 37 ในวันที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 15.00 น.ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และร่วมทอดพระเนตร การบรรเลงเพลงเทิด สธ.จากตัวแทนนิสิตมหาว

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive