โครงการเทา-งามสัมพันธ์ครั้งที่ 13

โครงการเทา-งามสัมพันธ์ครั้งที่ 13 วันที่ 19-23 ตุลาคม 2552 ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จ.น่าน มหาวิทยาลัยในเครือเทา-งามสัมพันธ์ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยทักษิณ มีวิวัฒนาการมาจากต้นกำเนิดเดียวกัน และล้วนมีสัญญาลักษณ์ร่วมกันคือ “สีเทา” มหาวิทยาลัยทั้ง 5 จึงมีปณิธานที่จะร่วมมือกันในภารกิจอันควรแก่มหาวิทยาลัย

[ 1  2  3  4  5  6  7 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive