ผลการแข่งขันฟุตซอล โครงการ FUTSAL NU.CUP

เมื่อวันที่ 21- 29 พฤศจิกายน 2552 กลุ่มฟุตซอล มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้จัดการแข่งขันฟุตซอล ขึ้น ในโครงการ FUTSAL NU.CUP ณ สนามฟุตซอล ม.นเรศวร วัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ ให้นิสิตนิยมการออกกำลังกายโดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นแรงกระตุ้นให้มีความสำนึก รู้รักสามัคคี และตื่นตัวกับกีฬาฟุตซอลมากขึ้น โดยเชิญทีมฟุตซอลต่างๆ ของนิสิตที่ออกกำลังกายกันเป็นประจำ ทุกวันเข้าร่วมทำการแข่งขัน จำนวน 25 ทีม สรุปผลการแข่งขันมีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม FC.OK ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ENGI ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ทีม GOAL F.C. ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม VIENTO FC. ได้รับทุนการศึกษา 500 บาท รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด ได้แก่ นายพยนต์ ทรัพย์พัตร นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากทีม VIENTO FC. รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม ได้แก่ ทีม วิทยาลัยพลังงาน ( SERT)

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive