5-12-52

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552 รองศาสตราจารย์ ดร.กวิน สนธิเพิ่มพูน รองอธิการบดีฝ่ายจัดการธุรกิจ พร้อมด้วย ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี ,นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมพิธีอัญเชิญเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive