กองกิจฯ กับงานพระราชทานปริญญาบัตร

15-17 ธันวาคม 2552 มหาวิทยาลัยจัดพิธีพระราขทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีชาวกองกิจการนิสิต รับหน้าที่ฝ่ายดูแลการรายแถวบัณฑิต และการฝึกซ้อมบางส่วน ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่ ที่เป็นบุคลากรของกองกิจการนิสิต)

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive