ชมรมนักพัฒนาซอฟต์แวร์รุ่นเยาว์

จัดโครงการปันน้ำใจนำไอทีสู่น้อง ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านบางแก้ว อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก โดยกิจกรรมมีการสอนการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การทำห้องสมุด ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน โดยมีท่าน พันเอก(พิเศษ) ดร.สีหเดช เกตุทอง ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศิษย์เก่าและมวลชนสัมพันธ์ เป็นตัวแทนส่งมอบงาน และมี ท่าน ดร.สมเกียรติ บุญรอด ผู้อำนวยการ สพท.พิษณุโลก เขต 1 เป็นตัวแทนโรงเรียนบ้านบางแก้ว รับมอบงาน ในวันที่ 7Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive