กองกิจการนิสิต จัดงานทำบุญปีใหม่ 2553

เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานงานทำบุญขึ้นปีใหม่ 2553 กองกิจการนิสิต โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive