โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2553 งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์ในกลุ่มเยาวชน อายุระหว่าง 15 – 24 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก รุ่นที่ 2 วัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเสริมสร้างภาคีเครือข่ายในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก และปรับทัศนคติของนิสิตที่เป็นกลุ่มเสี่ยงให้ขับขี่พาหนะอย่างระมัดระวังเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พร้อมทั้งเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน อีกทั้ง เพื่อลดสถิติอุบัติเหตุและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของกลุ่มเสี่ยงในปีที่ผ่านมา 5 % โดยมี รศ. ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต เป็นประธานในพิธีเปิด จากนั้นเป็นการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ดังนี้ การบังคับใช้กฎหมายจราจร สัญญาณมือ สัญญาณนกหวีด โดยตำรวจจราจร สภ.เมืองพิษณุโลก , ความรู้เรื่องกฎหมายจราจรตาม พรบ.จราจร / พรบ.รถยนต์และขนส่ง โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก , นโยบายด้านความปลอดภัยทางถนน โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิษณุโลก , หลักความปลอดภัยและฝึกทักษะการขับขี่รถจักรยานยนต์ โดย หจก.กิจชัยฮอนด้า , การสร้างความตระหนักความปลอดภัยทางถนน และระบบ EMS โดยสมาคมกู้ภัยข่าวภาพ , สิทธิประโยชน์กับการประกันภัยรถจักรยานยนต์ โดยบริษัทกลางฯ , และกฎหมาย พรบ.ทางหลวงแผ่นดิน โดย ตำรวจทางหลวง ทั้งนี้ มีนิสิตเข้าร่วมโครงการฯกว่า 120 คน ณ ห้อง EN 617 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2 ]
[ 1  2 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive