โครงการบูรณาการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากรถจักรยานยนต์

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2553 ที่ผ่านมา งานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ วินัยจราจร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนิสิต และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีวินัยจราจร โดยนำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร กว่า 40 คน เข้าอบรมการขับขี่ ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า พิษณุโลก (หจก.กิจชัย ฮอนด้า สาขาบ้านคลอง) โดยนิสิตได้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้จากวิทยากรในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนน อย่างถูกต้อง ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยจะจัดการอบรมครั้งต่อไปในวันที่ 29 มกราคม 2553 นิสิตที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ติดต่อสอบถามได้ที่งานวินัยนิสิต โทรศัพท์ 0-5596-1221

[ 1  2  3 ]
[ 1  2  3 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive