กีฬาอุดมศึกษาสัมพันธ์ ครั้งที่17 (บ้านกร่างเกมส์)

มหาวิทยาลัยนเรศวรได้รับถ้วยรางวัลชนะเลิศได้แก่ 1.ฟุตซอลชาย 2.ฟุตซอลหญิง 3.วอลเล่ย์บอลทีมหญิง 4. เซปักตะกร้อทีมชุดชาย 5. เซปักตะกร้อทีมเดี่ยวชาย 6.บาสเกตบอลทีมชายและทีมหญิง 7. เทเบิลเทนนิส ชาย – หญิง 8.แบดมินตันชาย – หญิง 9.หมากกระดาน หญิง 10.ถ้วยคะแนนรวมกีฬา ชนิดกีฬาต่างๆที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร ประสบความสำเร็จในการเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ 1.กีฬาฟุตซอลชาย ชนะเลิศ 2.กีฬาฟุตซอลหญิงชนะเลิศ 3.กีฬาวอลเล่ย์บอลหญิง ชนะเลิศ 4.กีฬาเซปักตะกร้อทีมชาย ชนะเลิศ 5.กีฬาเซปักตะกร้อทีมเดี่ยว ชนะเลิศ 6.กีฬาหมากรุกไทยหญิง ชนะเลิศ 7.กีฬาหมากฮอสหญิง ชนะเลิศ 2 8.กีฬาบาสเกตบอลชาย ชนะเลิศ 9.กีฬาบาสเกตบอลหญิง ชนะเลิศ 10.กีฬาแบดมินตันคู่ผสม ชนะเลิศ 11. กีฬาแบดมินตันประเภทชายเดี่ยว ชนะเลิศ 12.กีฬาแบดมินตันหญิงเดี่ยว ชนะเลิศ 13.กีฬาแบดมินตันชายคู่ ชนะเลิศ 14.กีฬาแบดมินตันหญิงคู่ ชนะเลิศ 15.กีฬาเทเบิลเทนนิสชายเดี่ยว ชนะเลิศ 16.กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงเดี่ยว ชนะเลิศ 17.กีฬาเทเบิลเทนนิสคู่ผสม ชนะเลิศ 18.กีฬาเทเบิลเทนนิสชายคู่ รองชนะเลิศลำดับที่1 19.กีฬาเทเบิลเทนนิสหญิงคู่ ชนะเลิศ 20.กีฬาฟุตบอล รองชนะเลิศลำดับที่1 21.กีฬาวอลเล่ย์บอลชาย รองชนะเลิศลำดับที่ 1 22.กีฬาเปตองหญิงเดี่ยว รองชนะเลิศลำดับที่ 2 23.กีฬาเปตองหญิงคู่ ชนะเลิศ 24.กีฬาเปตองชายคู่ รองชนะเลิศลำดับที่ 1 25.กีฬาเปตองทีมชาย รองชนะเลิศลำดับที่ 1 26.กีฬาเปตองทีมหญิง รองชนะเลิศลำดับที่ 1

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive