ประชาคม มน.ร่วมกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานมอบต้นไม้ จำนวน 100 ต้น ให้แก่ผู้นำนิสิตเพื่อนำไปปลูกบริเวณพื้นที่ด้านข้างวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ในกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยสะอาด ร่มรื่น Green and Clean University ครั้งที่ 2 และโครงการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 จัดโดยกองกิจการนิสิต ร่วมกับ องค์การนิสิต สภานิสิต สโมสรนิสิตทุกคณะ โดยมีกิจกรรมทำความสะอาดคณะ Big Cleaning แต่ละหน่วยงานร่วมด้วย

[ 1  2  3  4  5 ]
[ 1  2  3  4  5 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive