ผลการประกวด “ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร” ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานพิธีมอบรางวัลแก่วงดนตรีที่ชนะเลิศการประกวดในโครงการ ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีโรงเรียนที่ผ่านรอบคัดเลือกมาร่วมการประกวด จำนวน 7 โรงเรียน ผลการประกวด มีดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม จังหวัดพิจิตร ได้รับถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 100,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ โรงเรียนบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้รับถ้วยรางวัล จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ จังหวัดสุโขทัย ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท และรางวัลชมเชย (4 รางวัล) ได้แก่ โรงเรียนสีคิ้วสวัสดิ์ผดุงวิทยา จังหวัดนครราชสีมา , โรงเรียนเทศบาลเพชรวิทย์ จังหวัดตาก , โรงเรียนเทศบาล 6 อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี จังหวัดสมุทรปราการ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร และทุนการศึกษา 15,000 บาท คณะกรรมการการตัดสิน ได้แก่ ครูสลา คุณวุฒิ (นักแต่งเพลง) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านขับร้อง , อาจารย์สถาพร นิยมทอง ( นักวิชาการละครและดนตรี ชำนาญการ ระดับ 9 กรมการสังคีต กรมศิลปากร) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรี และนายชุติเดช ทองอยู่ (ครูเทียม) ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแสดง ทั้งนี้ นักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเป็นต้นไปในการประกวดโครงการฯทุกคนจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษในการเข้าศึกษาต่อระดับ อุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยนเรศวร ตามระเบียบข้อปฏิบัติในเกณฑ์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ (โครงการลูกพระฆเนศ) ในสาขาที่มหาวิทยาลัยได้ระบุไว้

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive