กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์”

มหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 “แม่โดมเกมส์” ระหว่างวันที่ 21-30 มกราคม 2553 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ปรากฏว่า นักกีฬาเทเบิลเทนนิส ได้รับ 1 เหรียญเงินได้แก่ นางสาวศุภลักษณ์ เขียวแก้ว นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ และ กีฬาคอร์ดเวิรด์ 2 เหรียญทองแดง ครอสเวิร์ดทีมชาย ได้รับ 1 เหรียญทองแดง นักกีฬา ได้แก่ นายธนพล เขียวพุ่มพวง , นายพิเชษฐ์ จวงกระโทก และนายศิวพงษ์ ตันศรีวงษ์ ครอสเวิร์ดทีมหญิง ได้รับ 1 เหรียญทองแดง นักกีฬา ได้แก่ นางสาววรรณภรณ์ เงินมั่นคง , นางสาวเสาวคนธ์ สิงห์พันธ์ และนางสาวอรอนงค์ เกาทัณฑ์ ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37 มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 112 สถาบัน ประกอบด้วย 24 ชนิดกีฬา และ 2 ชนิดกีฬาสาธิต สำหรับมหาวิทยาลัยนเรศวร ส่งนักกีฬา จำนวน 144 คน เข้าร่วมการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอลหญิง เซปักตะกร้อทีมชุดชาย ซอฟท์บอลหญิง เปตอง เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน เทนนิส เทควันโด คาราเต้ – โด ครอสเวิร์ด กอล์ฟ ว่ายน้ำ กรีฑา มวยสากลสมัครเล่น ยูโด และเรือพาย

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive