นิสิต มน. ร่วมโครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ วินัยจราจร

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการขับขี่ปลอดภัย รณรงค์ วินัยจราจร รุ่นที่ 2 จัดโดยงานวินัยนิสิต กองกิจการนิสิต มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้กับนิสิต และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การขับขี่อย่างถูกต้องปลอดภัยและมีวินัยจราจร ซึ่งนำนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร จำนวน 20 คน เข้าอบรมการขับขี่ ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า พิษณุโลก (หจก.กิจชัย ฮอนด้า สาขาบ้านคลอง) โดยนิสิตได้เข้ารับการอบรมความรู้จากวิทยากรในการขับขี่ การใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

[ 1  2  3  4  5  6 ]
[ 1  2  3  4  5  6 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive