ผลการประกวด NU Voice Music Contest ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2553 ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ NU Voice Music Contest ครั้งที่ 14 รอบชิงชนะเลิศ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดโดยองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยนเรศวร เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงความสามารถทางด้านดนตรี วงดนตรีและการขับร้อง เพื่อให้นิสิตได้เกิดการพัฒนาและเกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ทางด้านดนตรีและการร้องเพลงและการเต้น . เพื่อให้นิสิตห่างไกลยาเสพย์ติด และหันมาสนใจการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ซึ่งสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อหานักดนตรี นักร้อง มาเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยต่อไป ผลการประกวดมีดังนี้ ขับร้องเดี่ยวเพลงสากล ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาววิวรรธนี สุ่มประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายเชาวฤทธิ์ กุญแจ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวปลายฟ้า เรืองเดชณรงค์ ขับร้องเดี่ยวเพลงไทยสากล ชนะเลิศ ได้แก่ นายปองพล ปั้นดี รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวรัตนาวดี วงค์หาญ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุรีย์ภรณ์ เรืองรังษี ขับร้องเดี่ยวเพลงไทยลูกทุ่ง ชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวอรวรรณ วงค์สะอาด รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายประเสริฐ คชฤทธิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสุรีย์ภรณ์ เรืองรังษี ทีมเต้น COVER DANCE ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Star Sapphire รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม Hot Dance รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม Twilight วงดนตรีสตริง ชนะเลิศ ได้แก่ วงนักบินอวกาศ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วงSperm monkey spicy ซี๊ดอูย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วง Black duck spring

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive