นศ.ท. มน. เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2552

เมื่อวันที่ 26 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2553 ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ ดีบัว ผู้ช่วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารมหาวิทยาลัยนเรศวร นำคณะนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 5 ชาย , หญิง และชั้นปีที่ 4 ชาย จำนวน 196 นาย เข้ารับการฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2552 ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive