ปิดโลกกิจกรรม

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2553 รศ.ดร.เสวียน เปรมประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานิสิต ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณาจารย์และ นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ร่วมในงาน โครงการปิดโลกกรรม จากนั้นได้เยี่ยมชมบูธต่างๆ ที่เป็นผลงานตลอด ภาคการศึกษาที่ชมรมต่างๆ ที่ได้จัดทำกิจกรรม ณ ลานกิจกรรม อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive