ศูนย์บริการนิสิตพิการ มน. ศึกษาดูงาน ม.รภ.สวนดุสิต และ มธ.

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ผศ.อรรถวุฒิ จารุสาธิต ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย นางสมพิศ ทองสุก ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต และบุคลากรศูนย์บริการนิสิตพิการ งานบริการนิสิต กองกิจการนิสิต เดินทางไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบบริการสนับสนุนนิสิตพิการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยได้ไปดูนักศึกษาออทิสติคทำกิจกรรมทางศาสนาที่วัดราชาธิวาส ซึ่งในส่วนการบริการสนับสนุนการศึกษานั้น ทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ต่างก็ให้ความสนใจอย่างเต็มที่ และตอกย้ำเสมอว่า ทั้งหมดต้องเริ่มที่ผู้บริหาร หากผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินงานเป็นอย่างยิ่ง ในขณะที่การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขึ้นอยู่ภายในคณะครุศาสตร์ ด้านมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง ทำให้มีการดำเนินงานที่แตกต่างกัน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดข้อจำกัดในการรับเข้าอย่างชัดเจน เป็นไปตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยที่จะรับได้ แต่ด้านมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หากเป็นผู้พิการทางหูหรือออทิสติคแล้วจะรับเข้าศึกษาทันที ซึ่งไม่จำกัดสาขาที่ต้องการศึกษาCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive