เก็บกีฬาบุคลากรมาฝาก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ศ.ดร.สุจินต์ จินายน ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมทีมผู้บริหาร คณบดี อาจารย์ บุคลากรสายต่างๆ ในมหาวิายาลัยนเรศวร เข้าร่วมพิธัเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรประจำปี 2553 โดยในพิธีเปิดได้มีการแสดงเชียร์ของ 4 สี คือสีม่วง สีฟ้า สีแสด และสีเหลือง หลังจากนั่นเป็นการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศของเกือบทุกประเภท และได้มีการร่วมสังสรรค์ ประกวดผลรางวัล ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิยาลัยนเรศวร ภาพโดย โก้ /ส้ม/โหน่ง

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive