คอนเสิร์ตการกุศล

ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานคอนเสิร์ตวงไมโคร ซึ่งเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่จัดขึ้นโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เป็นการประชาสัมพันธ์สมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 2) หารายได้สมทบกองทุนเพื่อการศึกษาให้กับนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 3) หารายได้สนับสนุนการจัดกิจกรรมของสมาคมนิสิตเก่าฯ และ 4) เพื่อให้ศิษย์เก่าและนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้มีการทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2553 ณ ลานกิจกรรมหน้าห้างบิ๊กซี จังหวัดพิษณุโลก การจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน และนางจิตมากร รอบบรรเจิด นายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และความตั้งใจของคณะกรรมการบริหารกิจการสมาคมฯ ในการจัดกิจกรรม ซึ่งคณะผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปต่างให้ความสนใจกับการจัดกิจกรรมการกุศลครั้งนี้เป็นอย่างมาก โดยมียอดผู้เข้าชมคอนเสิร์ตร่วม 3,000 คน และมีจำนวนผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้กว่า 50 รายCreate photo websites for free using NeoPhotoTM    Template Copyright © Nuts and Bolts Interactive