02-06-53

ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเป็นประธานในพิธี พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพิธีรับเครื่องหมายนิสิต เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เวลา 6.30 น.ณ ลานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากนั้นในเวลา 09.00 น.ได้เดินทางมาเปิดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 (Beginning Camp 53) โดยกำหนดเวลา 3 วัน คือ วันที่ 2-4 มิถุนายน 2553 มีจำนวนนิสิตเข้าร่วมทั้งหมด 4,220 คน (ภาพโดย วัธนกร เหนียมพ่วง และฝ่ายโสตองค์การนิสิต)

[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]
[ 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 ]

Create photo websites for free using NeoPhotoTM    Webpage Theme Copyright © Nuts and Bolts Interactive